Om AI tar över mitt jobb - vem är jag då?

Jag tror starkt på att varje individ har ett unikt värde som sträcker sig långt bortom yrkesroller. Vårt värde för våra nära och kära, och för samhället, är oberoende av vår yrkesidentitet.

Om AI tar över mitt jobb - vem är jag då?
Vem är jag om AI tar mitt jobb?