Från grottmålningar till Hollywood: Våldets eviga grepp om våra berättelser

Det är något patetiskt över vårt beroende av våld. Känslan av att vara överlägsen, stark och mäktig genom att använda våld är en falsk trygghet. Även om vi i vår moderna tid förstår att våld aldrig är något annat än en tragedi, fortsätter det att spela en central roll i våra gemensamma berättelser.

Från grottmålningar till Hollywood: Våldets eviga grepp om våra berättelser
Photo by Rajan Alwan / Unsplash


Våldet, en fasansfull men samtidigt fascinerande företeelse, har länge varit närvarande i våra gemensamma berättelser. Från grottmålningarna till Hollywoods glittrande duksagor har våldet spelat en central roll i vårt samhälles kultur och historia. Men varför är det så? Varför har vi så svårt att släppa taget om våldet som en grundpelare i våra liv?

Vi lever idag i en tid där våldet inte längre är nödvändigt för vår överlevnad. Historiskt sett har våld använts för att etablera nya områden, vinna kulturell eller administrativ makt, eller säkra mat på bordet. Men idag lever vi i en tid där människan saknar naturliga fiender och är praktiskt taget ohotad. Vi vandrar med livsvillkor utan motstycke i hela jordens sammanlagda historia. Trots detta fortsätter vi att vända oss till våldet som om det vore en gammal vän.

Det är något patetiskt över vårt beroende av våld. Känslan av att vara överlägsen, stark och mäktig genom att använda våld är en falsk trygghet. Även om vi i vår moderna tid förstår att våld aldrig är något annat än en tragedi, fortsätter det att spela en central roll i våra gemensamma berättelser. Vi badar i våldets blodiga vatten som om vi inte kan leva utan det. Överallt.

Vi åtrår de simpla, svartvita uppdelningarna mellan vinnare och förlorare, där den gode triumferar över den onde och våldet är den stora, rättfärdiga hämnaren. Men i verkligheten finns inte bara en vinnare och en förlorare. Våldet skapar människor som bär på sår och ärr, som spikar inhamrade i bröstet. Det finns inga verkliga vinnare när en person blir misshandlad eller dödad, när en familj slits itu eller ett land förstörs.

Vi behöver fördjupa diskussionen om varför våld fortfarande har en så stor roll i vår kultur och samhälle. Vad är det som gör att vi fortfarande tillåter och normaliserar våld i så många olika sammanhang? Det kan vara intressant att undersöka sambandet mellan våld och makt, och hur våld används som ett verktyg för att upprätthålla hierarkier och dominans.

Vi lever i en värld som inte längre behöver våld. Det är dags för oss att inse att våld inte leder till seger, utan till förlust. Vi måste släppa taget om våldet och hitta nya sätt att lösa konflikter och upprätthålla fred. Det är en dröm om en värld utan våld, en värld där vi har kommit på att vi är stora nu och kan gå vidare utan våldets skugga hängande över oss.

/H